115

3D-skanning av arealet til en hjørneleilighet på Grünerløkka

Vi ble med på å nøyaktig måle arealet til en leilighet med vriene hjørner med ny teknologi. Fra 1.1.2022 blir det enda viktigere at arealet måles nøyaktig.

For Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

29. november 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211129103347229.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211129103523536.jpg?maxwidth=900
100
0

Det er vanskelig å måle arealet til en bolig når den har spesielle vinkler. Vi var nysgjerrig på hvordan en oppmåling gjøres best mulig, og ble med Floire Nathanael Daub, som er utdannet arkitekt og grunnleggeren av Romly AS, på 3D-skanning av en hjørneleilighet på Grünerløkka i hovedstaden.

Viktigere enn før

Grunnen til at helt nøyaktig oppmåling av areal er viktig, er fordi det kommer en ny avhendingslov 1. januar 2022. Frem til nå har det vært mulig å ha opptil 6 % avvik på arealmål, men dette blir det snart slutt på. I den nye avhendingsloven er maksimalt avvik 2 %, dette gjør det nødvendig å bruke mer avanserte verktøy som måler mer nøyaktig.

3D-laserskanning gir en feilmargin på mindre enn 2 % ved arealoppmåling av boliger, og setter en ny standard for nøyaktighet og etterprøvbarhet.

Slik gjør man en 3D-laserskanning

Det første man gjør når man skal måle arealet til en bolig med 3D-skanner, er å gå gjennom boligen og orientere seg, slik at man kan oppdage spesielle situasjoner – vanskelige hjørner, skråtak med mere.

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE

3D-skanningen måler den fulle geometrien av leiligheten. Metoden er vesentlig raskere og mer nøyaktig enn å måle med laserpeker, penn og papir, som takstmenn har brukt i mange år.

Det som kanskje er viktigst, er at metoden er etterprøvbar, da det lages en 3D-modell av alle rommene i leiligheten.

Floire brukte 2–3 minutter på å gå rundt og å måle hjørneleiligheten på 60 m² med 3D-skanneren. Dette er et avansert verktøy som sender ut 300 000 laserpunkter i sekundet i alle retninger, og Floire fikk da en helt nøyaktig, geometrisk avtegning av leiligheten, som han videre brukte til å regne ut arealet maskinelt.

2072
b-0TrueFalse

– Høy tetthet av laserpunkter er helt avgjørende for å kunne oppdage uregelmessigheter i form av skjeve vegger og krevende geometri. 3D-modellen for denne leiligheten består av ca. 45 millioner laserpunkter. Til sammenlikning ville en måling med håndholdt lasermåler, som har vært praksis frem til nå, gitt 22–30 laserpunkter. Det vil si vesentlige lavere tetthet av punkter, og dermed vesentlig større risiko for at det oppstår arealfeil. Spesielt eldre boliger, der det nesten alltid er noen skjeve vegger, er utsatt for arealfeil, sier Floire Nathanael Daub.

577
false
b-0TrueFalse
0

2 m² ekstra blir penger

I dette tilfellet, i hjørneleiligheten på Grünerløkka, fant Floire 2 m² ekstra sammenlignet med tidligere målinger. I dag er gjennomsnittsprisen per kvadratmeter i Oslo på 85 000 kroner, dermed avdekket han en ekstraverdi på 170 000 kroner.


title

Vil du vite mer?

Kontakt Floire på telefon 934 56 146, send e-post til floire@romly.no eller fyll ut kontaktskjemaet.

input field

Mark if required true

MESSAGE BOX

Beskjed til Romly

Mark if required

single button

227

formcontent-ul


500
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også