115

Hva er utnyttelsesgrad?

Utnyttelse av en tomt handler om hvor mye man kan bygge på tomten, og er kanskje den viktigste bestemmelsen for mange som vurderer å bygge på huset.

For Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

7. september 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210907115010617.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210907115010664.jpg?maxwidth=900
0

Utnyttelsesgrad, eller U-grad, er et virkemiddel som planleggere bruker for å bestemme hvor mye som kan bygges i et område. U-graden fører ofte til uenigheter fordi den er så avgjørende for hva som bygges. Hvis man setter en lav U-grad, betyr det at man kan bygge mindre enn om man angir en høy U-grad.

Eiendomsutviklere jobber ofte for å få høy U-grad, og beboere som vil bevare et nabolag kjemper for lav U-grad. Normalt ser vi at det reguleres med høyere U-grad desto nærmere man kommer byen, da det er hensiktsmessig at man bygger tettere.

Litt forenklet kan man si at det er høy U-grad i byen (man bygger mange kvadratmeter på små tomter), og lav U-grad i forsteder og på landet (man bygger få kvadratmeter på store tomter).

Man kan bruke ulike metoder for å definere U-grad. I hovedsak dreier dette seg om forskjellige måter å måle størrelsen på et bygg i forhold til størrelsen på eiendommen.

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE


title

Vil du vite mer?

Kontakt Floire på telefon 934 56 146, send e-post til floire@romly.no eller fyll ut kontaktskjemaet.

input field

Mark if required true

MESSAGE BOX

Beskjed til Romly

Mark if required

single button

227

formcontent-ul


1250
b-0TrueFalse
left -1 Falsec-377
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også