115

Hvorfor skal takstmenn bruke Romly?

Stadig flere takstmenn får bistand til nøyaktig oppmåling av areal med 3D-laserskanner – nøyaktig oppmålt areal ble enda viktigere fra 1.1.2022 med den nye avhendingsloven.

for Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

21. januar 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220531092849202.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220531093122875.jpg?maxwidth=900
100
0

Over lengre tid har Romly samarbeidet med takstmenn og bistått med 3D-laserskanner-oppmåling på eiendommer hvor det er stor risiko for å måle feil areal. Ved å bruke Romly kan takstmenn sove godt om natten, vel vitende om at arealet er helt nøyaktig og at Romly har det juridiske ansvaret. 

Takstmenn sparer 1–2,5 timer per oppdrag ved å benytte Romly, da de slipper å måle arealet og lage planskisser. Dermed får takstmenn mulighet til både å ta en grundigere gjennomgang av boligens tilstand samt at de kan ta flere oppdrag og øke omsetningen.

Med den nye avhendingsloven er det en konkurransefordel å kunne være tidlig ute med å tilby 100 % nøyaktig måling av areal. Som en del av Romly-leveransen medfølger måleverdig plantegning – i tillegg til garantert areal, gir dette et forbedret produkt til kunde.

Unngå tvistesaker

De fleste tvistesaker dreier seg om avvik i areal – feilen er over dobbelt så stor som baderom og fukt i grunnmur til sammen! Egenandelene i slike saker er høye og øker raskt ved flere feil.

Målsettingen

Målet med tjenesten er å minske takstmenns risiko og tidsbruk i forbindelse med arealoppmåling og utarbeidelse av planskisser. 

  • Romly påtar seg det juridiske ansvaret for at arealet er korrekt målt i henhold til kravene i den nye avhendingsloven. 
  • Måleverdig(e) plantegning(er) er inkludert i Romlys leveranse, noe som gir forbrukeren et forbedret produkt til å forstå og utnytte potensialet i boligen. Plantegningen med nøyaktige mål er også kjekt å ha om man skal gjøre utbedringer.
https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE


Den nye avhendingsloven

1. januar 2022 kom den nye avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig, med en egen bestemmelse om innendørs arealavvik, der avvik på mer enn 2 %, men minst 1 m², vil utgjøre en mangel. Kravet gjør det nødvendig å forbedre dagens metoder for oppmåling og ta i bruk nye verktøy, som 3D-laserskanning.

Det er også viktig å huske på feilmarginene ved avrundingsregelen, for dersom du måler en liten leilighet til 19,49 m², skal du runde av til 19 m². Men hvis du måler den til 19,51 m² skal du runde av til 20 m² – her vil arealet ha et avvik på 5 %. Altså vil kjøper kunne få erstatning i henhold til kravene i den nye avhendingsloven.

3D-laserskanning

3D-laserskanning av areal er en ny tjeneste som gir et garantert, nøyaktig areal innenfor 2 %, noe den nye avhendingsloven krever. 

Utstyret som benyttes har høy kostnad og kompleksitet, og etterbehandlingen/prosesseringen gjøres med arkitektfaglig kompetanse. 

3D-laserskanningen tar kun 15–30 minutter å gjennomføre, avhengig av størrelsen på boligen. 300 000 laserpunkter sendes ut i sekundet og gir en feilmargin på under 2 %. Dermed settes en ny standard for nøyaktighet og etterprøvbarhet.

En Romly-leveranse inkluderer:

  1. Romly-personell møter opp på aktuell lokasjon og foretar 3D-laserskanning, som din underleverandør
  2. Prosessering til arealutregning, med detaljert kvadratmeterdata-input til fagsystem
  3. Måleverdig(e) plantegning(er) – merk: ikke planskisse
  4. Garantert nøyaktig areal i henhold til kravene i den nye avhendingsloven
  5. God nattesøvn, som følge av at arealet blir målt korrekt
  6. Garanti ved eventuell regress

Priser fra 3 000 kroner.title

Vil du vite mer?

Kontakt Floire på telefon 934 56 146, send e-post til floire@romly.noeller fyll ut kontaktskjemaet.

input field

Mark if required true

MESSAGE BOX

Beskjed til Romly

Mark if required

single button

227
5810
TrueFalsec-377
left -1 TrueFalsec-377
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også