115

Ikke selg boligen din før 1. januar

Det kan i verste fall koste deg mange hundre tusener om du selger eller kjøper innenfor gjeldende avhendingslov.

For Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

27. oktober 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211027084954481.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211027084954481.png?maxwidth=900
100
0

Romly har avdekket flere eksempler der forbruker ikke får erstatning for feil i areal grunnet at avviket er mindre enn 6 %. Med en bolighandel først og fremst styrt av kvadratmeterpris, kan dette koste deg dyrt.

Ny avhendingslov gir økt trygghet

For de som planlegger å selge eller kjøpe bolig, er det gode grunner til å vente til den nye avhendingsloven trer i kraft 1.1.2022. Selger eller kjøper du bolig før denne datoen, sørg for at den er Romly-godkjent – vi skal forklare årsakene til dette grundigere her.

Dersom du har kjøpt en bolig som er eldre enn 10–15 år og den har delvis skrå vegger eller tak, er det stor sannsynlighet for å finne avvik i areal. Arealavvik den vanligste feilen ved kjøp og salg av bolig, og utgjør 27 % av tvistesakene, ifølge Norsk takst.

Hvis boligen er vesentlig mindre enn det som ble oppgitt i salgsoppgaven, kan dette gi grunnlag for prisavslag fra selger. Om det viser seg at boligen du har kjøpt er større enn oppgitt, har du gjort et kupp og kan unne deg en ekstra feiring. Skulle boligen ha nøyaktig samme areal som ble oppgitt, har du hverken betalt for mye eller for lite.

Gammel metode for oppmåling har skylden

Lenge har takstmenn oppmålt antall kvadratmeter i boliger med en håndholdt lasermåler, penn og papir, og arealavvik har ikke vært å anse som en mangel før det er oppe i 5–6 % av boligens totale areal. Dette endres med den nye avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig. Det vil blant annet bli strengere krav til å oppgi riktig antall kvadratmeter når man skal selge bolig – større avvik enn 2 %, men minst 1 kvadratmeter, vil utgjøre en mangel.

Det er derfor mange gode grunner til å vente med boligsalg eller -kjøp til den nye avhendingsloven har tredd i kraft på nyåret.

Nøyaktig oppmåling med 3D-laserskanner

Romly, derimot, bruker en 3D-laserskanner til oppmåling av areal. Dette er nyutviklet teknologi, og måler så nøyaktig at de kan garantere at resultatet er innenfor de nye kravene – også i loftsleiligheter.

Romlys 3D-laserskanner sender ut rundt 300 000 laserpunker i sekundet, og en skanning tar 5–10 minutter å gjennomføre, avhengig av boligens størrelse. Metoden er i henhold til kravene i den nye avhendingsloven, som blant annet stiller krav til at arealavviket skal være mindre enn 2 %.

Tjenesten er tilgjengelig allerede nå, og kan bookes her.

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE

Når du skaffer deg Romly-verifisert arealmåling, har du alltid nøyaktige mål for hånden om du skal gjøre utbedringer. I tillegg slipper du å måle leiligheten på nytt hvis du skal selge den videre.  

2910
b-0TrueFalse

– Det bør være en selvfølge at arealet som er oppgitt ved kjøp og salg av bolig stemmer med de faktiske forhold. Det finnes både teknologi og metoder for å måle helt nøyaktig. At avviket til nå har måttet være mer enn 6 % for å utgjøre en mangel, gir rom for store avvik. Heldigvis blir dette nå endret med ny lovgivning, sier Floire Nathanael Daub.


365
false
b-0TrueFalse
0

Eksempler på tapte og tjente penger

Daub nevner to eksempler der de fant arealavvik for flere hundre tusener – det skal ikke mange kvadratmeterne til før det er snakk om en del penger:

  • Leilighet i klassisk 1890-bygård på Frogner: 2 m² mindre enn oppgitt ved kjøp. Med en kvadratmeterpris på 98 588 kroner utgjorde dette 197 176 kroner.
  • Drammen: Leiligheten var 8 m² mindre enn oppgitt ved kjøp. Med en kvadratmeterpris på 41 717 kroner utgjorde dette 333 736 kroner.
  • Hjørneleilighet i 1890--bygård på Grünerløkka: 2 m² større enn oppgitt ved kjøp. Med en kvadratmeterpris på 84 000 kroner utgjorde dette 168 000 kroner.

title

Vil du vite mer?

Kontakt Floire på telefon 934 56 146, send e-post til floire@romly.noeller fyll ut kontaktskjemaet.

input field

Mark if required true

MESSAGE BOX

Beskjed til Romly

Mark if required

single button

227

formcontent-ul


2792
b-0TrueFalse
left -1 c-377TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også