Nettopp kjøpt hus eller leilighet? Da bør du sjekke arealet.

Har du nettopp kjøpt bolig og startet planleggingen av innflytting eller oppgraderinger? Da er det stor sannsynlighet for at én av tingene du mangler, er nøyaktige mål av boligen. En 3D-laserskanning gir deg nøyaktige tegninger med mål og areal av boligen, og i tillegg får du sjekket om arealet i salgsoppgaven er korrekt.

Av Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

8. april 2021
Artboard 1-100.jpg Artboard 1-100.jpg
115
0

For de fleste er ventetiden frem mot overtagelse av en ny bolig en kreativ prosess der møbleringsmuligheter og eventuelle endringer utforskes. Ettersom de fleste mangler grunnleggende informasjon om arealer og mål, går imidlertid verdifull planleggingstid frem mot overtakelsen tapt. Det er tross alt ikke noe stort poeng i å planlegge for mye når du ikke vet hvilke mål du skal forholde deg til. 


Hvis boligen du har kjøpt er eldre enn 10-15 år og det er delvis skrå vegger eller tak, er det stor sannsynlighet for å finne avvik i areal. Dersom boligen er vesentlig mindre enn oppgitt i salgsoppgaven kan det gi grunnlag for prisavslag fra selger.

Dersom det viser seg at boligen er større enn oppgitt har du gjort et knallkjøp og kan unne deg en ekstra feiring. Viser det seg at boligen har nøyaktig samme areal som oppgitt har du hverken betalt for mye eller for lite. I tillegg har du nå skaffet deg et Romly-verifisert areal som gjør at du alltid har nøyaktige mål for hånden om du skal gjøre utbedringer. Du slipper å måle leiligheten på nytt dersom du skal selge den igjen. Romlys metode er i henhold til kravene i den nye avhendingsloven, som stiller krav om at arealavviket skal være mindre enn 2%.

Hvordan foregår 3D-laserskanning?

Teknologien Romly benytter gir 300 000 innmålte laserpunkter per sekund og samtidig måling av alle rom. For en leilighet på ca. 75 m2 gir dette ca. 163 millioner innmålte laserpunkter. Det høye antallet laserpunkter gjør at det dannes en komplett geometrisk avtegning av boligen som måles - på fagspråket kalles dette en punktsky. Etter oppmålingen prosesseres punktskyen i 3D-programvare der areal beregnes maskinelt, og måleverdige plantegninger utarbeides.

Høy tetthet av laserpunkter er helt avgjørende for å kunne oppdage uregelmessigheter i form av skjeve vegger og krevende geometri. Til sammenlikning ville en måling med håndholdt lasermåler, som har vært praksis frem til nå, gitt 22-30 laserpunkter. Det vil si vesentlige lavere tetthet av punkter, og dermed større risiko for at det oppstår arealfeil - særlig i boliger med skjeve vegger og krevende geometri.

Med håndholdt laser må målene dessuten regnes sammen manuelt, noe som i en del tilfeller kan være en krevende regneoppgave der det fort oppstår feil. Da er det kanskje ikke så rart at arealavvik er den vanligste feilen ved kjøp og salg av bolig. Ifølge Norsk Takst utgjør dette hele 27% av tvistesakene i forbindelse med kjøp og salg av boliger.

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE

Reduserer svinn ved oppussing

For deg som skal i gang med oppussing er det store økonomiske og miljømesssige besparelser å hente på å ha nøyaktige mål. Se for deg en typisk situasjon der du står i en byggevarehandel på en lørdag med diverse Post-it lapper og det endelig er din tur i køen. I farten tar du garantert med deg for mye maling eller materialer.

Med nøyaktige digitale tegninger kan du hente frem arealer med et tastetrykk på telefonen. Du kan også sende et utfyllende anbudsgrunnlag til håndverkere uten at de trenger å komme på befaring for å ta sine egne mål. Dette sparer deg for tid og miljøet for unødvendig kjøring. Romly jobber også med å koble vår tjeneste mot tjenester som gir deg oppdaterte data på byggevarepriser – dermed kan det bli mulig å innhente og sammenlikne priser på byggevarer. 

Enova støtte

En annen mulighet er å bruke underlaget fra laserskanningen til å søke Enova om støtte til helhetlig oppgradering av bygningskroppen - det vil si tiltak som innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Dette vil redusere varmetapet fra boligen betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. For de som har planer om å iverksette slike tiltak, kan Enova bidra med støtte opptil kr.150 00. Det skal ganske enkelt lønne seg å tenke helhet – og det er dessuten verdt å merke seg at energieffektive boliger kan gi gunstigere lånebetingelser i form av grønne lån, samt at energieffektive boliger typisk oppnår høyere salgspriser. 


Den normale måten søknadsprosessen gjennomføres på, er ved å engasjere en energirådgiver som gjør en manuell gjennomgang av boligen og foreslår tiltak som reduserer varmetap og bidrar til lavere energiforbruk. Dette fremstår som tidkrevende og litt overveldende for mange. Med Romlys 3D-laserskaning som utgangspunkt, kan det imidlertid gjøres langt mer effektivt.

I tillegg til nøyaktige mål, inneholder nemlig sluttproduktet fra skanningen informasjon om tykkelse på vegger, gulv og tak, samt informasjon om hvor mye areal vinduer og dører utgjør. Denne informasjonen kan vi sende til vår partner innen energirådgivning, Energibygg AS, som i sin tur utarbeider simulering og tiltaksplan for hvordan boligen kan energioptimaliseres. De trenger faktisk ikke besøke boligen i det hele tatt, men bruker Romlys data sammen med egne data for å gjøre hele jobben. Book 3D-laserskanning her.

title

Vil du vite mer?

Kontakt Floire på telefon 934 56 146, send e-post til floire@romly.no eller fyll ut kontaktskjemaet.

input field

Mark if required true

MESSAGE BOX

Beskjed til Romly

Mark if required

single button

227

formcontent-ul


5193
b-0TrueFalse
left -1 c-377TrueFalse
left -1 c-377TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også