Ny teknologi avdekker feil i boligareal for flere hundre tusener

Bruk av 3D-laserskanner til oppmåling av areal i boliger avdekker store avvik. Spesielt eldre hus og leiligheter har feil i areal.

Av Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

5. februar 2021
201216_Romly areal helt nøyaktig-bilder til nyhetssak2.jpg 201216_Romly areal helt nøyaktig-bilder til nyhetssak2.jpg
115
0

Romly AS spesialiserer seg på arealoppmåling av boliger ved bruk av 3D-laserskanning. Metoden gir en feilmargin på mindre enn 2% og setter en ny standard for nøyaktighet og etterprøvbarhet i arealoppmåling.


Floire Nathanael Daub er utdannet arkitekt grunnlegger av Romly. Selskapet ble startet som følge av at ansatte i arkitektkontoret SPACEGROUP var frustrert over at det aldri fantes nøyaktige og oppdaterte tegninger av eldre bygg. Det ble derfor besluttet å teste ut 3D-laserskanteknologi for å få nøyaktige og digitale tegninger av eksisterende bygg. Etter å ha testet teknologien i egne leiligheter, oppdaget de at areal oppgitt ved kjøp var feil i samtlige. Da bestemte gründerne seg for å utvikle en ny tjeneste til boligeiere.

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE


Dagens metode gir rom for feil

I dag måles de fleste boliger med en håndholdt lasermåler, pen og papir. Hvis boligen har skråtak, kurver, eller skrå vegger som er vanlig i eldre bygg blir det ofte feil. Arealavvik er den vanligste feilen ved kjøp og salg av bolig og utgjør 27% av tvistesakene ifølge Norsk Takst.

Kravene arealavvik skjerpes i ny lov

Det ble i 2019 gjort endringer i Avhendingsloven som regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved salg av bruktboliger. Loven ble vedtatt av stortinget våren 2019. Endringene får betydning for både kjøpers og selgers rettslige stilling ved kjøp og salg av bolig. Kravene til innendørs arealavvik skjerpes til mindre enn 2%. Tidligere rettspraksis har lagt til grunn at avviket må være større enn 5% for å utgjøre en vesentlig mangel.


Daub synes det er positivt at myndighetene strammer inn kravet til nøyaktighet i arealoppmåling, ettersom det nå finnes teknologi og metoder som kan redusere feilmarginen i oppmåling av areal. Romly har nylig bistått med oppmåling i en tvistesak der arealet viste seg å være mindre enn oppgitt ved kjøp. Boligkjøper fikk medhold i Finansklagenemda etter å ha fremlagt ny arealoppmåling med 3D-laserskan. Daub nevner tre nylige eksempler der de fant arealavvik for flere hundre tusener.


- Leilighet i klassisk 1890 bygård på Frogner, var 2m2 mindre enn oppgitt ved kjøp. Med en kvadratmeterpris på kr. 98 588 utgjorde dette kr. 197 176,-


- Leilighet i klassisk 1890 bygård på Grünerløkka var 3m2 mindre enn oppgitt ved kjøp. Med en kvadratmeterpris på kr. 88 372 utgjorde dette kr. 265 116,-

- Sentrumsleilighet i Drammen var 8m2 mindre enn oppgitt ved kjøp. Med en kvadratmeterpris på kr. 41 717 utgjorde dette kr. 333 736,-


Hvor lang tid tar det?

Avhengig av boligens størrelse tar det fra 15-30 minutter å gjennomføre en 3D-laserskan.

title

Vil du vite mer?

Kontakt Floire på telefon 934 56 146, send e-post til floire@romly.no eller fyll ut kontaktskjemaet.

input field

Mark if required true

MESSAGE BOX

Beskjed til Romly

Mark if required

single button

227

formcontent-ul


2874
b-0TrueFalse
left -1 Falsec-377
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også