Ny teknologi effektiviserer energioptimalisering av boliger

De færreste boligeiere er nok klar over at Enova kan gi støtte til helhetlig oppgradering av bygningskroppen – det vil si tiltak som innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. Dette vil redusere varmetapet fra boligen betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. For de som har planer om å iverksette slike tiltak, kan Enova faktisk bidra med støtte opptil 150 00. Det skal ganske enkelt lønne seg å tenke helhet.

Av Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

23. februar 2021
Bilde 1.JPG Bilde 1.JPG
115
0

For boligeiere er det også verdt å merke seg at energieffektive boliger kan gi gunstigere lånebetingelser i form av grønne lån, samt at energieffektive boliger typisk oppnår høyere salgspriser. 

Utfordringen for mange er imidlertid at prosessen kan fremstå som overveldende. For å få støtte fra Enova kreves det blant annet at boligeier engasjerer en energirådgiver til å foreta en kartlegging av boligen og foreslå tiltak som reduserer varmetapet og bidrar til lavere energibruk. I dag er dette stort sett en manuell prosess som er tidkrevende og kompleks, men ved hjelp av ny teknologi er det mulig å gjøre den vesentlig mer effektiv.

3D-laserskanning gir et viktig underlag

Romly har nemlig utviklet løsninger for 3D-laserkanning av boliger, som i hovedsak er tenkt brukt for å redusere andelen arealavvik i forbindelse med kjøp og salg av boliger. Arealavvik er faktisk en av de hyppigst forekommende årsakene til tvister rundt kjøp og salg av bolig – og når ny avhendingslov trer i kraft er kravet til arealavvik vesentlig skjerpet. I henhold til dagens praksis er ikke et arealavvik å anse som en mangel før det er oppe i 5-6 % av boligens totale areal, men med ny avhendingslov skjerpes kravet til rundt 2 %. Fortsetter vi dagens manuelle arealmålinger med håndholdt laser, er det all grunn til å tro at mengden saker som ender i retten kommer til å øke.

Med Romlys 3D-laserskanning sendes det ut ca. 300 000 laserpunkter i sekundet, og en skanning tar fra 15 – 30 minutter å gjennomføre. Sluttresultatet er en nøyaktig tegningsdokumentasjon av boligen, der det målte arealet er godt innenfor et avvik på 2 %. 

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE

Dokumentasjonen kan også brukes i forbindelse med energioptimalisering av boliger. Den inneholder nemlig informasjon om tykkelse på vegger, gulv og tak, samt informasjon om hvor mye areal vinduer og dører utgjør. Denne informasjonen kan vi sende til vår partner innen energirådgivning, Energibygg AS, som i sin tur utarbeider simulering og tiltaksplan for hvordan boligen kan energioptimaliseres. De trenger faktisk ikke besøke boligen i det hele tatt, men bruker Romlys data sammen med egne data for å gjøre hele jobben.

Hvem er Energibygg AS og Romly?

Energibygg AS er del av Bravida Norge AS og leverer energirådgivningstjenester over hele landet. De jobber tett med private boligeiere, kommuner, fylkeskommuner og næringsdrivende om å redusere energibruk og øke kvaliteten i bygningsmassen. 

Oppgradering av boligmassen er et kjempespennende marked for Energibygg AS, men prosessen kan være overveldende for boligeier. Selskapet jobber derfor for å strømlinje forme prosessen fra avgjørelse skal tas, til nøkkelferdig oppgradert bolig. Å ta i bruk banebrytende teknologi for å effektivisere arbeidsgangen, og øke kvaliteten på dataene som inngår i beregningene er definitivt et skritt fremover.

Romlys forretningsmodell er å bruke 3D-laserscannere til å sanke, strukturere og tilgjengeliggjøre 3D-data om bygg. Dette svarer på en av de store utfordringene med eksisterende bygg – nemlig at det ikke finnes nøyaktig tegningsdokumentasjon.

3D-dataene tilfredsstiller også kravene til arealmåling i den nye avhendingsloven, som er spesielt relevant ved eventuelt salg. Dataene gir dessuten arkitekter og håndverkere et helt nøyaktig tegningsgrunnlag og legger dermed grunnlaget for tidsbesparelser i forbindelse med anbud, befaring og oppmåling dersom det skal gjøres endringer på en bolig. 

3517
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også