115

Ny teknologi finner feil i boligareal for flere hundre tusener

3D-laserskanner til oppmåling av boligareal avdekker store avvik – særlig eldre hus og leiligheter har arealfeil.

For Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

7. september 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210907135208544.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210907135208544.jpg?maxwidth=900

3D-laserskanning gir en feilmargin på mindre enn 2 % ved arealoppmåling av boliger, og setter en ny standard for nøyaktighet og etterprøvbarhet.

I videoen ser du hvor raskt og enkelt det var å måle en hjørneleilighet.

241
https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE
false
c-377TrueFalse
0

Floire Nathanael Daub er utdannet arkitekt og grunnleggeren av Romly AS, som er spesialister på 3D-laserskanning. Selskapet ble startet fordi de ansatte i et arkitektkontor var frustrert over at det aldri fantes nøyaktige og oppdaterte tegninger av eldre bygg. De testet 3D-teknologien i egne leiligheter, og oppdaget at alle leilighetene hadde feil areal oppgitt da de kjøpte.

393
c-377TrueFalse
0

Dagens metode gir rom for feil

I dag måles de fleste boliger med en håndholdt lasermåler, penn og papir. Hvis boligen har skråtak, kurver eller skrå vegger, som er vanlig i eldre bygg, blir det ofte feil. Arealavvik er den vanligste feilen ved kjøp og salg av bolig, og utgjør 27 % av tvistesakene, ifølge Norsk takst.

Hvor lang tid tar det?

Avhengig av boligens størrelse, tar det 15–30 minutter å gjennomføre en 3D-laserskanning.

Kravene til arealavvik skjerpes i ny lov

Våren 2019 ble det gjort endringer i avhendingsloven, som regulerer forholdet mellom kjøper og selger av bruktboliger. Tidligere rettspraksis hadde lagt til grunn at avviket må være større enn 5 % for å utgjøre en vesentlig mangel, men nå ble innendørs arealavvik skjerpet til mindre enn 2 %.

Daub synes det er positivt at myndighetene strammer inn kravet til nøyaktighet i arealoppmåling, ettersom det nå finnes teknologi og metoder som kan redusere feilmarginen.

Romly har nylig bistått med oppmåling i en tvistesak der arealet viste seg å være mindre enn oppgitt ved kjøp. Boligkjøper fikk medhold i Finansklagenemda etter å ha fremlagt ny arealoppmåling med 3D-laserskanner. Daub nevner tre eksempler der de fant arealavvik for flere hundre tusener.

  • Leilighet i klassisk 1890-bygård på Frogner: 2 m² mindre enn oppgitt ved kjøp. Med en kvadratmeterpris på 98 588 kroner utgjorde dette 197 176 kroner.

  • Leilighet i klassisk 1890-bygård på Grünerløkka var 3 m² mindre enn oppgitt ved kjøp. Med en kvadratmeterpris på 88 372 kroner utgjorde dette 265 116 kroner.

  • Sentrumsleilighet i Drammen var 8 m² mindre enn oppgitt ved kjøp. Med en kvadratmeterpris på 41 717 kroner utgjorde dette 333 736 kroner.
2031
b-0TrueFalse
0

title

Vil du vite mer?

Kontakt Floire på telefon 934 56 146, send e-post til floire@romly.no eller fyll ut kontaktskjemaet.

input field

Mark if required true

MESSAGE BOX

Beskjed til Romly

Mark if required

single button

227

formcontent-ul


3
Falsec-377
left -1 Falsec-377
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også