115

Pressemelding: Romly ekspanderer og åpner lokalkontor i Bergen for å tilby Vestlandet nøyaktig arealoppmåling og prosessering


for Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

9. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220609072932307.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220610102555039.jpg?maxwidth=900
0

Romly AS åpner Romly Vest i partnerskap med takstmenn for å serve Vestlandet med nøyaktig arealoppmåling og prosessering.

Romly dekker Stor-Oslo-markedet godt, og så et stort behov i et av de største boligmarkedene i Norge for å nøyaktig oppmåle areal i boliger med 3D-laserskanning. Ifølge Norsk takst er arealavvik den vanligste feilen ved kjøp og salg av bolig, og utgjør 27 % av tvistesakene.

Lokalkontoret Romly Vest i Bergen drives av takstmennene Arthur Sundt fra Takst Team Vestlandet AS og Gisle Børge Johnstad fra Areal Bygg-Taksering AS, som begge er medlem av Norsk takst og har mye erfaring.

– Vi skal tilby målsatte tegninger ved salg av eiendom på Vestlandet. 3D-laserskanneren er et kjempebra verktøy som måler nøyaktig, og målsetningen er at meglerforetak/privatkunder ønsker å heller bruke 3D-laserskanneren og disse målsatte tegningene enn de tradisjonelle verktøyene – noe vi jobber med å få til. I tvistesaker, der det er arealavvik, er vi også tilgjengelig for oppmåling, sier byggmester/takstmann Gisle B. Johnstad i Romly Vest.

Nye krav til mer nøyaktig arealoppmåling

På Vestlandet er det mye vakker, men krevende arkitektur, noe som gjør det vanskelig for takstmenn å nøyaktig oppmåle arealet med den tradisjonelle laserpennen.

Grunnen til at helt nøyaktig arealoppmåling er viktig, er fordi det kom en ny avhendingslov 1.1.2022. Før den tid var det «greit» å ha opptil 6 % avvik på arealmål, mens nå er maksimalt avvik kun 2 %. Dette gjør det nødvendig å bruke mer avanserte verktøy som måler mer nøyaktig.

Romly har spesialisert seg på 3D-laserskanning for å måle og prosessere areal, og garanterer at de gir deg et nøyaktig resultat innenfor de nye kravene – også i boliger med skrå vegger og skråtak. Dette setter en ny standard for nøyaktighet og etterprøvbarhet. 

3D-laserskanning

3D-laserskanneren sender ut 300 000 laserpunkter i sekundet i alle retninger, og man får da en helt nøyaktig, geometrisk avtegning av boligen, som brukes til å regne ut arealet maskinelt.

Eieren av boligen får også en målbar plantegning, slik at man alltid har nøyaktige mål tilgjengelig – noe som er kjekt å ha om det skal gjøres utbedringer i boligen.

Det tar 15–30 minutter å gjennomføre en 3D-laserskanning, avhengig av boligens størrelse.

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE

Informasjon om Romly

Romly AS i Oslo ble opprettet fordi ansatte ved et arkitektkontor var frustrerte over at det aldri fantes nøyaktige og oppdaterte tegninger av eldre bygg. De ble derfor enig om å prøve 3D-laserskannerteknologi for å oppdrive nøyaktige data.

De prøvde teknologien i sine egne leiligheter, og oppdaget at arealet var feil oppgitt ved kjøp i alle leilighetene. Dermed bestemte de seg for å utvikle en ny tjeneste til boligeiere som gir 100 % korrekt arealoppmåling og som er etterprøvbar.

Kontakt

Romly AS, Floire Daub, (+47) 93 45 61 46, floire@romly.no

Romly Vest, Arthur Sundt, (+47) 90 58 80 25, arthur@takstvestlandet.no

Romly Vest, Gisle B. Johnstad, (+47) 90 69 14 24, post@areal-takst.no

905 88 025
3113
TrueFalsec-377
left -1 TrueFalsec-377
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også