115

Romly «fant» ca. 2 millioner kroner i arealavvik i en leilighet

I slutten av mars var Romly vitne i en rettssak om 22 m² arealavvik i en luksusleilighet i Oslo, og bidro til at kjøperen fikk både prisavslag og erstatning.

for Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

1. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220601125043317.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220601125043317.jpg?maxwidth=900
0

Investor Øystein Tvenge kjøpte en attraktiv leilighet på Skarpsno i Oslo for 33 millioner kroner i januar 2021. Leiligheten ligger i et av hovedstadens flotteste strøk og er omgitt av villaer og ambassader.

Bruksarealet ble oppgitt til 270 m² ved salg, men etter overtagelsen ble kjøper i tvil om dette kunne stemme. Romly fikk derfor oppdraget med å utføre en objektiv arealoppmåling av leiligheten. Med deres 3D-laserskanner og software-teknologi fant de da et arealavvik på hele 22 m² (nesten 10 % avvik).

Vant i retten

Ifølge Dagens Næringsliv mente kjøper at arealavviket på 22 m² utgjorde en kjøpsrettslig mangel som ga rett til prisavslag og erstatning. Han tok derfor saken til retten, som kom frem til samme konklusjon.

Oslo tingrett dømte selgeren til å betale 1,61 millioner kroner i prisavslag og erstatning til kjøper. Saksomkostninger og forsinkelsesrenter på over 400 000 kroner må også betales av selger.


«Hensyntatt leilighetens attraktive beliggenhet, at leiligheten disponerer to garasjeplasser i garasjeanlegg og hage, at leiligheten utgjør hele byggets toppetasje og har to store takterrasser, samt at det er snakk om såkalt uekte arealavvik, finner retten etter en konkret helhetsvurdering, at det totale prisavslaget skjønnsmessig kan settes til 1,5 millioner kroner», skrev dommeren.

Ny avhendingslov

Siden leiligheten ble solgt i 2021 ble dommen gitt på grunnlag av den gamle avhendingsloven, som gjorde det mulig å ha opptil 6 % avvik på arealmål.

1. januar 2022 kom den nye avhendingsloven med en egen bestemmelse om innendørs arealavvik, der større avvik enn 2 %, men minst 1 kvadratmeter, utgjør en mangel.

Dermed vil flere slike saker kunne havne i retten i fremover, dersom arealet ikke blir målt nøyaktig fra første stund.

3D-laserskanneren måler nøyaktig

I dag bruker de fleste takstmenn en håndholdt lasermåler til å måle arealet i boliger. Hvis boligen har kurver, skråtak eller skrå vegger, er faren for feil stor. Ifølge Norsk takst er arealavvik den vanligste feilen ved kjøp og salg av bolig, og utgjør 27 % av tvistesakene.

Romly, derimot, bruker en 3D-laserskanner til å måle og prosessere areal. Dette er nyutviklet teknologi, og måler så nøyaktig at de kan garantere at resultatet er innenfor kravene i den nye avhendingsloven. Dermed settes en ny standard for nøyaktighet og etterprøvbarhet. Avhengig av boligens størrelse, tar det 15–30 minutter å gjennomføre en 3D-laserskanning.

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE

3D-laserskanneren sender ut 420 000 laserpunker i sekundet i alle retninger, og man får da en helt nøyaktig, geometrisk avtegning av boligen, som brukes til å regne ut arealet maskinelt. I tillegg får eieren av boligen en målbar plantegning, slik at man alltid har nøyaktige mål tilgjengelig om det skal gjøres utbedringer.

title

Vil du vite mer?

Kontakt Floire på telefon 934 56 146, send e-post til floire@romly.noeller fyll ut kontaktskjemaet.

input field

Mark if required true

MESSAGE BOX

Beskjed til Romly

Mark if required

single button

227


5387
TrueFalsec-377
left -1 TrueFalsec-377
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også